Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

mlgk-4006003.jpg mlgk-4006002.jpg
terug 
mlgk-4006001.jpg
Studenten reacties.
Voor de stichting is het van essentieel belang dat er een goede binding met de vooropleidingen muziek en muziekconservatoria bestaat.
De Stichting prijst zich dan ook gelukkig met het bestuurslidmaatschap van de heer Harry Wolters. De heer Wolters is dirigent, muziekdocent, jurylid, muziek-examinator, rijksgecommitteerde en coach in de blaasmuziek.
De heer Wolters onderhoudt zeer goede contacten met de Nederlandse conservatoria. De docenten van deze conservatoria zijn inmiddels bekend met het bestaan van de stichting en bevelen talentvolle studenten, die een financiŽle ondersteuning behoeven, bij de stichting aan.
De heer Wolters gaat vervolgens een gesprek aan met deze studenten en brengt dan een schriftelijk verslag hierover uit aan zijn medebestuursleden. Naar aanleiding van deze verslagen en de mondelinge toelichting door de heer Harry Wolters wordt  in de bestuursvergaderingen besloten een student al dan niet te ondersteunen.
Deze besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen door de vijf bestuursleden genomen.
 

De stichting heeft uit hoofde van haar statutaire doeleinden veel contacten met de muziekwereld. Om ook aan personen, die niet uit deze wereld afkomstig zijn, te kunnen laten zien wat de stichting doet probeert zij jaarlijks een concert te organiseren dat wordt verzorgd door de financieel door de stichting ondersteunde studenten. Dit concert vindt bij voorkeur plaats in de statutaire vestigingsplaats van de stichting, Roermond.

De werkwijze van de stichting.