Stichting Miep en Loek Graus-Kohl

 

Beleidsplan.

De Stichting M.L.G.K. is bereid om muziekstudenten te ondersteunen die voldoen aan onderstaande voorwaarden

a. De student volgt een opleiding zang, piano, cello, viool of harp bij een erkend opleiding- instituut op minimaal Hbo-niveau.
b. Uit gesprekken met de docenten van de conservatoria c.q. andere opleidingsinstituten moet blijken dat de student talent heeft.
c. Er zijn geen andere mogelijkheden om de opleiding te bekostigen.
d. De aanvrager, die financiŽle ondersteuning wenst, is verplicht om elk jaar een nieuw aanvraagformulier van de stichting M.L.G.K. (hierna te noemen, de stichting) naar waarheid in te vullen. Dit aanvraagformulier dient minimaal 3 maanden voor aanvang van de studie door de stichting te zijn ontvangen.
e. Niet volledig ingevulde formulieren komen niet voor behandeling in aanmerking!
f. Om een volgend studiejaar weer in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning is het van belang dat het stichtingsbestuur tijdig de beschikking heeft over de rapportbeoordelingen van het afgelopen jaar.
g. De hoogte van de ondersteuning wordt bij elke aanvraag, telkens opnieuw, door het stichtingsbestuur bepaald.
h. Na toewijzing van ondersteuning door de stichting, dient de student een AVG verklaring van de stichting, voorzien van de persoonsgegevens van de student, te dateren, ondertekenen en tijdig (2 weken) vůůr de aanvang van het studiejaar in te leveren.
vervolg beleidsplan
terug